Globalna Edukacja
dla pracowników młodzieżowych

Projekt GE4YOUTH ma na celu stworzenie narzędzi szkoleniowych do pracy indywidualnej i grupowej, opartych na założeniach edukacji globalnej, w celu budowania bardziej efektywnego porozumienia między pracownikami młodzieżowymi a marginalizowaną młodzieżą.

Kursy edukacji globalnej dla pracowników młodzieżowych

Zapoznaj się z opracowaną przez nas metodologią nauczania edukacji globalnej młodych ludzi. Poniżej znajdują się wprowadzenia do każdego z siedmiu modułów, opracowane w dwóch wersjach: dla początkujących i doświadczonych pracowników młodzieżowych. Zachęcamy również do zapoznania się z ogólnym wprowadzeniem do całego kursu, aby lepiej zrozumieć metody edukacji globalnej.

Koniecznie zajrzyj na naszą platformę e-learningową, aby zapoznać się ze szczegółowymi scenariuszami warsztatów!

Wartości / Postawy

 • Odpowiedzialność społeczna i solidarność

 • Otwartość umysłu

 • Szacunek do samego siebie i innych

 • Proaktywne i partycypacyjne członkostwo w społeczności

Obszary treści

 • Prawa człowieka

 • Demokracja

 • Aktywne obywatelstwo

 • Dialog międzykulturowy i międzywyznaniowy

 • Sprawiedliwy handel

 • Zdrowie

 • Równość płci

Umiejętności

 • Krytyczne myślenie

 • Zmieniające się perspektywy

 • Podejmowanie decyzji

 • Praca zespołowa i współpraca

 • Kreatywność i radzenie sobie ze złożonością

 • Transformacja konfliktu

IDEA

Informacje o projekcie

GE4YOUTH – EU Programme: Erasmus+ KA2: Cooperation partnerships in YOUTH
Reference: 2021-1-IT03-KA220-YOU-000028632

CEL GŁÓWNY projektu

GE4YOUTH – EU Programme: Erasmus+ KA2: Cooperation partnerships in YOUTH

Projekt GE4YOUTH ma zatem na celu stworzenie indywidualnych i grupowych narzędzi szkoleniowych opartych na podejściu edukacji globalnej, w celu bardziej efektywnego zaangażowania osób pracujących z młodzieżą i zmarginalizowanej młodzieży (zwłaszcza tych zagrożonych wykluczeniem społeczno-ekonomicznym i/lub niepełnosprawnością).

CELE

Poznaj główne cele projektu:

 • Przeciwdziałanie marginalizacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem (zwłaszcza niepełnosprawnej, młodzieży ze środowisk imigranckich, Romów)
 • Ponowne zintegrowanie młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji z sieciami społecznymi wspomaganymi przez osoby pracujące z młodzieżą.
 • Poprawa spójności społecznej dzięki wsparciu edukacji globalnej przez narzędzia cyfrowe.
 • Wspieranie pracowników młodzieżowych i instytucji w projektowaniu i realizacji programów edukacji globalnej

„Polityka edukacyjna i szkoleniowa powinna umożliwiać wszystkim obywatelom korzystanie z wysokiej jakości edukacji oraz zdobywanie i aktualizowanie przez całe życie wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do zatrudnienia, integracji, aktywnego obywatelstwa i samorealizacji. Młodzi ludzie ze środowisk imigranckich, osoby niepełnosprawne i dzieci romskie należą do najbardziej narażonych grup”.