EDUKACJA GLOBALNA
DLA PRACOWNIKÓW MŁODZIEŻOWYCH

Projekt GE4YOUTH ma na celu stworzenie narzędzi szkoleniowych do pracy indywidualnej i grupowej, opartych na założeniach edukacji globalnej, w celu budowania bardziej efektywnego porozumienia między pracownikami młodzieżowymi a marginalizowaną młodzieżą.

ZAŁOŻENIA

O PROJEKCIE

GE4YOUTH – Program UE: Erasmus+ KA2: Współpraca partnerska na rzecz MŁODZIEŻY
Reference: 2021-1-IT03-KA220-YOU-000028632

„Polityka edukacyjna i szkoleniowa powinna umożliwiać wszystkim obywatelom korzystanie z wysokiej jakości edukacji oraz zdobywanie i aktualizowanie przez całe życie wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do zatrudnienia, włączenia społecznego, aktywnego obywatelstwa i samorealizacji. Młodzi ludzie ze środowisk imigranckich, osoby niepełnosprawne i dzieci romskie należą do najbardziej narażonych grup”.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU

GE4YOUTH – Program UE: Erasmus+ KA2: Współpraca partnerska na rzecz MŁODZIEŻY

Projekt GE4YOUTH ma zatem na celu stworzenie indywidualnych i grupowych narzędzi szkoleniowych opartych na podejściu edukacji globalnej, w celu budowania bardziej efektywnego porozumienia między pracownikami młodzieżowymi a młodzieżą marginalizowaną (zwłaszcza zagrożoną wykluczeniem społeczno-ekonomicznym i/lub niepełnosprawnością).

CELE

Poznaj główne cele projektu:

  • Przeciwdziałanie marginalizacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem (zwłaszcza niepełnosprawnej, młodzieży ze środowisk imigranckich, Romów)
  • Ponowne zintegrowanie młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji z sieciami społecznymi wspomaganymi przez osoby pracujące z młodzieżą.
  • Poprawa spójności społecznej dzięki wsparciu edukacji globalnej przez narzędzia cyfrowe.
  • Wspieranie pracowników młodzieżowych i instytucji w projektowaniu i realizacji programów edukacji globalnej

Rezultaty

MAPY EDUKACJI GLOBALNEJ DLA PRACOWNIKÓW MŁODZIEŻOWYCH

Przeprowadziliśmy badania oraz ankietę wśród pracowników młodzieżowych w 5 krajach: Włoszech, Hiszpanii, Irlandii, Czechach i Polsce. Pozwoliło nam to przeanalizować obecne praktyki i postawy osób pracujących z młodzieżą wobec metodologii edukacji globalnej w dziedzinie edukacji młodzieży.

Poniżej znajdują się mapy porównawcze i raporty zawierające międzynarodowe i krajowe definicje edukacji globalnej oraz podejścia pracowników młodzieżowych do edukacji globalnej.

WSPÓŁPRACUJ Z NAMI!

NASI PARTNERZY

Poznaj organizacje odpowiedzialne za projekt.

Prism – Włochy

Centrum wspólnego planowania, otwarte dla podmiotów publicznych i prywatnych, w celu opracowania dostosowanych do potrzeb strategii rozwoju i interwencji w celu waloryzacji różnorodności i dzielenia się zasobami społecznymi, kulturowymi i gospodarczymi społeczności lokalnych z perspektywy międzynarodowej. Naszą misją jest tworzenie równych szans dla zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych i ludzi.

GROWTHCOOP – Hiszpania

Jesteśmy organizacją, która projektuje i dostarcza wysokiej jakości rozwiązania szkoleniowe zwiększające potencjał zespołu i rozwijające nowe umiejętności. Nasz wykwalifikowany zespół konsultantów szkoleniowych z pasją i doświadczeniem świadczy usługi i angażuje środowisko edukacyjne podczas szkoleń korporacyjnych.

I&F Education – Irlandia

Organizacja z siedzibą w Dublinie zajmująca się rozwojem edukacyjnym osób w każdym wieku, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości, sportu i rozwoju osobistego, młodzieży i szkół, nauki języków, integracji i różnorodności oraz rozwoju obszarów wiejskich. Kładziemy nacisk na kształcenie ustawiczne oraz kształcenie dorosłych.

Diversity Hub – Polska

Zapewniamy wsparcie eksperckie w zakresie zarządzania różnorodnością, dostarczamy wiedzę, doświadczenie i najlepsze praktyki, aby pomóc firmom czerpać korzyści z różnorodności i wpływać na zmiany społeczne. Pracujemy nad projektami dotyczącymi D&I, rozwiązując konkretne problemy pracodawców, a także zwiększając i dzieląc się wiedzą w różnych obszarach zarządzania różnorodnością: wiek, płeć, (nie)pełnosprawność, różnice międzykulturowe, a także równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, zdrowie psychiczne, czy wreszcie prawa pracownicze (mobbing w pracy).

Pelican – Czechy

PELICAN organizuje i prowadzi kursy i egzaminy językowe, przekwalifikowania, szkolenia dla nauczycieli, kursy umiejętności komunikacyjnych i ICT. PELICAN ściśle działa z zagadnieniami społecznymi, takimi jak polityka zagraniczna, młodzież, kwestie środowiskowe i problemy aktualne w Republice Czeskiej.

IERFOP – Włochy

Organizacja szkolenia zawodowego założona w 1988 r. przez 3 stowarzyszenia reprezentujące osoby niewidome, niesłyszące oraz osoby z niepełnosprawnością i ograniczonymi możliwościami pracy. Zwiększamy świadomość i dostęp do szkoleń dla osób niepełnosprawnych, aby lepiej zintegrować je z rynkiem pracy i społeczeństwem, a także szkolimy pracowników socjalnych i oferujemy doradztwo firmom.