GLOBÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
PRO PRACOVNÍKY S MLÁDEŽÍ

Cílem projektu GE4YOUTH je vytvořit nástroje pro individuální a skupinovou práci na základě přístupů globálního vzdělávání, které umožní efektivnější zapojení pracovníků s mládeží a marginalizované mládeže (zejména mládeže ohrožené socioekonomickým vyloučením a/nebo zdravotním postižením).

Kurzy globálního vzdělávání pro pracovníky s mládeží

Seznamte se s metodikou, kterou jsme vyvinuli pro výuku globálního vzdělávání mladých lidí. Níže najdete úvody ke každému ze sedmi modulů, které jsou navrženy ve dvou verzích: pro začátečníky a zkušené pracovníky s mládeží. Doporučujeme vám také přečíst si celkové úvody k celému kurzu, abyste lépe porozuměli metodám globálního vzdělávání.

Nezapomeňte se podívat na naši e-learningovou platformu, kde najdete podrobné scénáře workshopů!

Hodnoty / postoje

 • Společenská odpovědnost a solidarita

 • Otevřít-smýšlení

 • Sebeúcta a úcta k ostatním

 • Proaktivní a participativní členství v komunitě

Obsahové oblasti

 • Lidská práva

 • Demokracie

 • Aktivní občanství

 • Mezikulturní a mezináboženský dialog

 • Spravedlivý obchod

 • Zdraví

 • Rovnost žen a mužů

Dovednosti

 • Kritické myšlení

 • Změna perspektivy

 • Rozhodování

 • Týmová práce a spolupráce

 • Kreativita a zvládání složitosti

 • Transformace konfliktu

VIZE PROJEKTU

O PROJEKTU

GE4YOUTH – Program EU: Erasmus+ KA2: Partnerství pro spolupráci v oblasti MLÁDEŽE
Odkaz: 2021-1-IT03-KA220-YOU-000028632

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU

GE4YOUTH – Program EU: Erasmus+ KA2: Partnerství pro spolupráci v oblasti MLÁDEŽE

Cílem projektu GE4YOUTH je vytvoření nástrojů pro individuální a skupinovou práci na základě přístupů globálního vzdělávání pro efektivnější zapojení pracovníků s mládeží a marginalizované mládeže (zejména mládeže ohrožené socioekonomickým vyloučením a/nebo zdravotně postižené).

CÍLE PROJEKTU

Seznamte se s hlavními cíli projektu:

 • Zabránit marginalizaci mladých lidí ohrožených vyloučením (zejména zdravotně postižených, mladých lidí přistěhovaleckého původu, Romů)
 • Znovu zapojit znevýhodněné mladé lidi do sociálního prostředí
 • Zlepšit sociální soudržnost prostřednictvím digitálních nástrojů globálního vzdělávání
 • Podporovat pracovníky s mládeží a instituce při navrhování a realizaci programů globálního vzdělávání

“Politika vzdělávání a odborné přípravy by měla umožnit všem občanům využívat kvalitní vzdělání a získávat a doplňovat po celý život znalosti, dovednosti a kompetence potřebné pro zaměstnání, začlenění, aktivní občanství a osobní naplnění. Mladí lidé z řad migrantů, zdravotně postižení a romské děti patří k nejzranitelnějším skupinám, kterých se to týká”.